OM FÖRETAGET

Rekreation, återskapande

och återhämtning, är ett

stort behov i dagens samhälle.

TAKTIL STIMULERING

Taktil stimulering
– en mildare massageform.

MINDFULNESS

Medveten närvaro.

Förmågan att vara

här och nu.

ALPAS KONSTNÄRLIGA ÅDRA

Alpas konstnärliga ådra
– Jag målar och skriver.

SORGBEARBETNING

En kurs i hur Du kan bearbeta och förlösa din

sorg efter olika typer av förluster.

Denna månad:

Idag:

Online:

 

REKREATION     ÅTERSKAPANDE     ÅTERHÄMTNING
____________________________

 

FÖR DITT INRE VÄLMÅENDE

Alpas Recreation | Anna-Lena Pettersson | Per Nils väg 4 | 793 41 Insjön | 070-604 14 37 | alpas@alpas.se