ALPAS Recreation Karlstad KBT, Taktil stimulering, mindfulness, sorgbearbetning | KBT – Kognitiv beteendeterapi
16761
page-template-default,page,page-id-16761,woocommerce-demo-store,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-5.8,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

KBT – Kognitiv beteendeterapi

KBT – beteendeterapi som behandlingsmetod

KBT är en strukturerad, målinriktad, samarbetsinriktad och problemfokuserad behandlingsmetod. Man arbetar med förändring av tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande eller ändamålsenliga och därför orsakat ett dåligt mående.

Problembilden kan vara stress, ångest, depression, nedstämdhet, sorg, kris, konflikt, relationer, fobier.

KBT är mer fokuserat på nuet och på framtiden än på förfluten tid. Man använder sig av samtal, hemuppgifter, exponering och rollspel, man försöker finna alternativa sätt att förhålla sig, för att uppnå en positiv förändring.


En terapiomgång omfattar, beroende på problembilden, mellan 5 – 20 samtal, 45 minuter en gång i veckan.

Min grundutbildning till KBT-terapeut, steg 1, har jag gått hos Bergströms Kunskapsföretag. Jag har dessutom regelbunden handledning för att bibehålla en god kvalitet i arbetet med mina klienter.

Detta är en demobutik för teständamål — inga ordrar kommer behandlas. Avvisa