MINDFULNESS – MEDVETEN NÄRVARO

 

Mindfulness är ett förhållningssätt, som uttrycker att vi är vakna och uppmärksamma på det som sker här i nuet, utan att bedöma det.

 

Definitionen av Medveten närvaro är: Att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det

 

Genom träning i Medveten närvaro, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra reaktioner bättre, och vi kan därigenom göra klokare val. Det innebär att vår valfrihet och vår förmåga att finna fler och mer flexibla lösningar på problemen ökar. Medveten närvaro hjälper oss att bli mer medvetna om vår egen upplevelse av omvärlden, hur den påverkar oss och möjligheten att hantera detta.

 

Genom träning lär vi oss att styra vår uppmärksamhet, så att vi i högre utsträckning kan bestämma över vilka delar av omvärlden vi vill svara och reagera på. Därmed ökar vår valfrihet i den aktuella situationen. När vi på så sätt anpassar oss till omständigheterna och gör det bästa av varje situation, minskar vår icke-funktionella stress samtidigt som vår livskvalitet ökar.

 

Mindfulness handlar om att vara här och nu och att acceptera dig själv och din situation som den är utan att värdera eller bedöma.

 

Positiva effekter:

* Minskar stress och oro,

* Ökar förmågan att hantera svårigheter.

* Ökar förmågan att kunna vara här och nu.

* Minskar onödigt lidande.

* Ökar livskvalitén.

 

 

.

REKREATION     ÅTERSKAPANDE     ÅTERHÄMTNING
____________________________

 

FÖR DITT INRE VÄLMÅENDE

Alpas Recreation | Anna-Lena Pettersson | Per Nils väg 4 | 793 41 Insjön | 070-604 14 37 | alpas@alpas.se