SORGBEARBETNING

 

Individuell Sorgbearbetning är en kurs i hur Du kan bearbeta och förlösa din sorg efter olika typer av förluster. Metoden har hjälpt människor att bearbeta sin sorg och därigenom försonas med sig själva och sina erfarenheter, utan att fastna i smärtsamma minnen. Kursen ger dig kunskap i hur Du kan bearbeta din sorg och dina förluster så att Du kan leva ditt liv fullt ut.

 

Dödsfall, brustna relationer, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt att upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Kanske handlar det om något vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Något vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt. För att läka sorgen över en förlust behöver vi ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dem till någon som lyssnar. Erfarenheten visar att Du efter fullbordad kurs försonas med det förflutna och känner befrielse och frid.

 

Under kursen genomför Du ditt eget sorgearbete. Jag som kursledare ger instruktioner och vägleder dig i detta. Kursen är ingen terapi, utan ett sätt att förmedla kunskap och erbjuda stöd så att Du kan genomföra din egen sorgbearbetning.

 

Kursmaterialet som används i Individuell Sorgbearbetning är utvecklat av John W James och Russell Friedman som under de senaste 30 åren personligen hjälpt fler än 25 000 sörjande. 2001 togs metoden till Sverige av Anders Magnusson efter att han fått egen hjälp av metoden. Anders grundade då även Svenska Institutet för Sorgbearbetning, ett politiskt och religiöst obundet utbildningsföretag med målet att hjälpa så många sörjande som möjligt med sorgbearbetning.

 

Jag som håller i kursen heter Anna-Lena Pettersson och är certifierad handledare i Sorgbearbetning, jag är utbildad hos Svenska Institutet för Sorgbearbetning. Jag är även utbildad pastor, och har i den yrkesrollen mött människor i sorg.

 

Kursen sker individuellt och omfattar 8 kurstillfällen.

Innan Du anmäler dig till kursen så bokar Du förslagsvis först ett introduktionssamtal.

 

Introduktionssamtalet är till för dig som är intresserad av att gå en kurs i Sorgbearbetning men ännu inte riktigt bestämt dig. Du får vid introduktionssamtalet information om kursens innehåll och tillvägagångssätt. Vi samtalar om det Du känner sorg kring just nu, samt om kursen kan vara rätt för dig i den situation Du befinner dig i.

 

REKREATION     ÅTERSKAPANDE     ÅTERHÄMTNING
____________________________

 

FÖR DITT INRE VÄLMÅENDE

Alpas Recreation | Anna-Lena Pettersson | Per Nils väg 4 | 793 41 Insjön | 070-604 14 37 | alpas@alpas.se