OM FÖRETAGET

Rekreation
– återskapande, återhämtning

– är ett stort behov i dagens samhälle.

TAKTIL STIMULERING

Taktil stimulering
– en mildare massageform.

SORGBEARBETNING

Sorgbearbetning är en kurs i hur Du kan bearbeta och förlösa din sorg efter olika typer av förluster.

ALPAS KONSTNÄRLIGA ÅDRA

Alpas konstnärliga ådra
– Jag målar och skriver.

Idag:

Online:

 

REKREATION     ÅTERSKAPANDE     ÅTERHÄMTNING
____________________________

 

FÖR DITT INRE VÄLMÅENDE

Alpas Recreation | Anna-Lena Pettersson | Per Nils väg 4 | 793 41 Insjön | 070-604 14 37 | alpas@alpas.se