Mindfulness

- en väg till ökad livskvalitét 


Syftet med Mindfulness är att vara närvarande i det som pågår här och nu. Allt för ofta ältar vi det som har varit, eller oroar oss för framtiden, istället för att ta vara på livet här och nu. Mindfulness ökar motståndskraften mot stress och ökar dessutom förmågan att glädjas och njuta av de goda stunderna i livet.


Mindfulness handlar om medveten närvaro, och är ett förhållningssätt som uttrycker att vi är vakna och uppmärksamma på det som sker här i nuet, utan att bedöma det.


Genom träning i Medveten närvaro, blir vi mer öppna för det som händer och förstår våra reaktioner bättre, och vi kan därigenom göra klokare val. Det innebär att vår valfrihet och vår förmåga att finna fler och mer flexibla lösningar på problemen ökar. Medveten närvaro hjälper oss att bli mer medvetna om vår egen upplevelse av omvärlden, hur den påverkar oss och möjligheten att hantera detta.


Genom träning lär vi oss att styra vår uppmärksamhet, så att vi i högre utsträckning kan bestämma över vilka delar av omvärlden vi vill svara och reagera på. Därmed ökar vår valfrihet i den aktuella situationen. När vi på så sätt anpassar oss till omständigheterna och gör det bästa av varje situation, minskar vår icke-funktionella stress, samtidigt som vår livskvalitet ökar.


Mindfulness handlar om att vara här och nu och att acceptera sig själv och sin situation som den är utan att värdera eller bedöma.

Definitionen av Medveten närvaro är:

Att vara uppmärksam på ett särskilt sätt med avsikt, i ögonblicket, utan att värdera det.

Positiva effekter vid Mindfulness

* Minskar stress och oro.

* Ökar förmågan att hantera

  svårigheter.

* Minskar onödigt lidande.

* Ökar livskvalitén.

KURSALTERNATIV

Du kan gå en Mindfulnesskurs hos Alpas Recreation.


Du kan boka ett introduktionssamtal för att få veta mer om vilka kurser som finns och vad som kan passa just dig.


Du kan träna själv.


Du kan få ta del av min rabattkod som ger dig 20% rabatt vid köp av e-kurser hos Mindfulnesscenter.