Introduktionssamtal Sorgbearbetning


Introduktionssamtalet är till för dig som är intresserad av att gå en kurs i Sorgbearbetning men ännu inte riktigt bestämt dig .


Du får vid introduktionssamtalet information om kursens innehåll och tillvägagångssätt.


Vi samtalar om den förlust Du känner sorg kring just nu, samt om kursen kan vara rätt för dig i den situation Du befinner dig i.


Pris för introduktionssamtalet är 350:-.

Tid för Introduktionssamtal bokar Du via bokningslänken nedan.